Comenzamos

  1. La Murta - Orella D'ase - Cruz del Cardenal
  2. Tavernes - Alt de les Creus - Puntal del Massalari